Persondatapolitik

Oversigt

 1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

 2. Hvad bruger vi dine oplysninger til

 3. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig

 4. Hvem deler vi vores oplysninger med

 5. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU

 6. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig

 7. Hvilke rettigheder har du

   

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Rang

Mail: rang@rang.dk

 

2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af aftalte ydelser/vare/services.

 • Udsendelse af markedsføringsmateriale.

 • Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.

 • Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.

 • For at yde dig den optimale kundeservice.

 • I forbindelse med et eventuelt opstået retskrav.
   

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller tjenester medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.
 

Hvis du ikke afkrydser at vi må kontakte dig med nye tiltag, nyhedsbreve mm., vil vi ikke behandle dine oplysninger i forbindelse med udsendelse af markedsføringsmateriale

 

3. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
 

 1. Dit samtykke når vi behandler oplysninger om.
   

 2. Når du handler på vores webshop vil behandlingen være nødvendig for at opfylde den kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
   

 3. I visse tilfælde kan behandlingen være nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Rang. Dette er eksempelvis tilfældet ved behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
   

 4. Behandlingen kan også nødvendig for, at Rang eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan i denne forbindelse udgøre;
   

 5. Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser.
   

 6. Behandling af informationer om dig og dine køb i forbindelse med håndteringen af kundeservice relaterede henvendelser.
   

 7. For at målrette vores markedsføring på sociale medier eller andre hjemmesider.

  I disse tilfælde er oplysninger der videregives begrænset til oplysninger du selv har indtastet på https://www.rang.dk såsom e-mail adresse. Oplysningerne vil ikke blive behandlet på en måde hvor du er direkte identificerbar.
   

 8. Identificering af risikable transaktioner med henblik på bekæmpelse af online svindel.

   

4. Hvem deler vi dine oplysninger med
 

Vi deler oplysninger om dig med:
 

 1. Vores leverandører af IT-services (databehandlere).
   

 2. Eksterne revisorer.
   

 3. Facebook (herunder Instagram) og Google med henblik på fremvisning af markedsføringsmateriale på deres platforme.
   

 4. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.
   

 5. Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.
   

5. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.

Når vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.
 

Rang kan gøre brug af databehandlere placeret over alt i verden, men uanset hvor dine data bliver behandlet sikre vi at de beskyttes gennem passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Vi kan overføre dine personoplysninger til behandling uden for EU/EEA på baggrund af:
 

 • Overførslen kan finde sted til lande der har opnået en beslutning om at det tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
   

 • Overførslen kan finde sted på baggrund af standard bestemmelser vedtaget af Europa Kommission.
   

 • Overførslen kan finde sted på baggrund databehandlerens bindende virksomhedsregler.’

   

6. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger
 

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år fra transaktionsdagen som følge af Bogføringsloven. 

7. Hvilke rettigheder har du
 

Som kunde hos Rang har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
 

 • Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger.
   

 • Sletning efter anmodning (se nedenfor).
   

 • Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Rang i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
   

 • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
   

 • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Som kunde hos Rang har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
 

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Rang slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;

 • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
   

 • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
   

 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
   

 • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.
   

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at Rang behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondata
Forordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.
 

Du kan indgive en klage til det danske datatilsyn ved at følge dette link https://www.datatilsynet.dk/

Persondatapolitik - Konkurrencer

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. 

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

 3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

 4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande beliggende uden for EU/EØS?

 7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

 9. Hvilke rettigheder har du?

 10. Klage til Datatilsynet

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Rang er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tlf: 91 84 90 10

Mail: kontakt@rang.dk

 

2. Hvad er formålene med behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til at udtrække en vinder blandt de deltagende kunder

 • Til at kunne sende gevinsten til vinderen af konkurrencen

 • Til besvarelsen af din henvendelse, f.eks. spørgsmål om reklamationer

 • Til analyser og statistik 

 • I forbindelse med dokumentation af svindelsager

 

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Retsgrundlaget for behandlingen følger af:

 • Dit samtykke til deltagelse i en af vores konkurrencer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, f.eks. købeloven eller bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)

 

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig, afhængig af den konkrete konkurrence:

 • Navn og adresse 

 • E-mail og telefonnummer

 • Ordrenummer 

 

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med eksterne servie udbyder, f.eks. som led i udmøntningen af en konkurrence på Rangs hjemmeside, Facebook eller Instagram. 

Vi kan dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere i forbindelse med levering af gevinster ved konkurrencer.  

 

6. Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles ikke af databehandlere placeret uden for EU/EØS.  

 

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger vi behandler stammer fra dig.  

 

8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 

Når du deltager i en konkurrence, gemmer vi de oplysninger, som du sender til os i op til 6 måneder. 

Oplysninger om vindere gemmes i 12 måneder efter udlevering af gevinst. Denne opbevaringsperiode er fastsat på baggrund af hensynet til en eventuel reklamation vedrørende gevinsten.

I det omfang personoplysninger indgår i transaktioner gemmes de i 5 år jf. bogføringsloven.

 

9. Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse af dine oplysninger

 • Du har ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger

 • Du har ret til at transmittere oplysninger

 • Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger

 

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Rang slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 

 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og Rang ikke er forpligtiget til at behandle dem på et andet grundlag

 • Oplysningerne viser sig at være urigtige

 • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet

 • Oplysningerne ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med reglerne

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.